torsdag 30. september 2010

Møysommelig slipearbeid

Etter plugginga, var det i gang med å slipe skutesida. Her var det ein Dewalt båndslipemaskin som var redskapen med 40 grain slipepapir i byrjinga. Etter grovslipinga var det å gå over med finare papir.

Utrulig så fort gjort det var å skrive dette her i forhold til å gjera arbeidet. Det tok ca ei veke på kveldstid å fullføre, ein blir så sliten av å holde båndsliparen... Så sjølv om det var veldig gjevande så måtte øktene bli kort. I pausane satt eg ombord i båten og draumde :)