lørdag 16. november 2013

Skraping av mahogny der lakken har sleppt så den kan tørke gjennom vinteren