lørdag 4. desember 2010

Bursdagspakke frå pappen..

Litt forseinka, men veldig kjekk :) No skal me ikkje frysa i Mathilde...

tirsdag 26. oktober 2010

Mahogny

Då har eg fått bestilt material til å kle inn overbygget. Gleder meg til det kommer i posten og eg får tid til å ta fatt på det.

Var så heldig å finne ein hyggelig leverandør ved Mjøsa som kunne hjelpe meg med å få tak i mahogny. Han finn de på denne nettstaden. Takk for hyggelig handel!

lørdag 9. oktober 2010

Montering av gjennomføringar

Når me skal ha sjølvlensande dørk må me legga denne minimum 10 cm over vannflata. Samtidig må ein tenke på at ikkje dørken vert for høg sånn at båten vert sjåande rar ut. Høgda på rekkene aukar i takt med høgda på dørken. Mathilde sin dørk vart 10 cm over vannlinja. Det var ein kronglete jobb og montere dreneringane frå denne, men det er kjekt no når det er gjort. Det er og montert to stk sjøvannsinntak i skutebotn. Desse ligg rett på utsida av motorfundamenta og langt bak. Eg har ikkje bestemt meg enda om eg skal ho jording på innsida av desse eller ha sinkanodar på utsida. Skal til Voss i helga og der skal det bestillast herda ruter til akterlugaren.

mandag 4. oktober 2010

innvendig så langt...

No har eg fått laga eit kar som skal ligge under motoren. Det er for å forhindra at diesel evt. oljelekkasje legg seg i skutebotnen og lagar dårlig lukt. I botnen av karet har eg laga ei fordjupning der det skal vera ei pumpe som kan pumpe ut det som samlar seg opp.

Eg har og plastra dørkane innvendig og toppcoata dei kvite. Akter dekk er sjølvlensande og plastra. Det er laga to fordjupingar til drenering. Ellers har eg leita rundt i båtutstyr på lageret etter skroggjennomføringar. Då fann eg og sjøvatnfilter og to sjøvannsinntak med kranar. Neste prosjekt no er å bore ein del hol og montera gjennomføringar.

søndag 3. oktober 2010

teikning av båten sett ovanfrå


Slik har eg plan om at den skal sjå ut no for tida. Kan komme justeringar :)

Beising..

Eg har sett mange mahognybåtar som er nesten vorte gule etter å vera ute i sola. For å forhindre dette har eg beisa skroget med mahognybeis slik at det er ganske mørkt på farge. Samtidig vart det der eg har forlenga båten fargeforskjell på mahognyen. Derfor måtte eg ta noen ekstra strøk på dei nye borda som var lysare. Dette for at eg skal unngå fargeforskjell på dei nye og gamle delane.

Innvendig behandla eg båten med svenk tretjære som er tynna ut med terpentin. Ettersom båten har stått inne i sju månader i oppvarma garasje, er det store gliper mellom bordgangane. Etter oljinga starta båten sakte men sikkert og gå i saman og den ordentlige trebåtlukta var på plass. Første boksane med tretjære kjøpte eg på ein lokal malerbutikk og betalte ganske dyrt for dei. Etter eit besøk på Biltema oppdaga eg at dei selde både terpentin og svensk tretjæra til ein langt hyggeligare pris :)


torsdag 30. september 2010

Møysommelig slipearbeid

Etter plugginga, var det i gang med å slipe skutesida. Her var det ein Dewalt båndslipemaskin som var redskapen med 40 grain slipepapir i byrjinga. Etter grovslipinga var det å gå over med finare papir.

Utrulig så fort gjort det var å skrive dette her i forhold til å gjera arbeidet. Det tok ca ei veke på kveldstid å fullføre, ein blir så sliten av å holde båndsliparen... Så sjølv om det var veldig gjevande så måtte øktene bli kort. I pausane satt eg ombord i båten og draumde :)


søndag 25. juli 2010

Plugging av skuteside

Eg held på med eit langtekkelig arbeid for tida, eg limer pluggar i skutesida til Mathilde. Nokre av plugghola er så grunnne at eg ikkje kan lima pluggar i. Der har eg laga meg ein sparkelmasse av mahognislipestøv og epoxy. Detter brukte eg til å sparkla dei grunne hola og i sprikker ellers. Eg veit ikkje om dette vil bli bra, men det er verdt eit forsøk.

fredag 18. juni 2010

Akter salong og akterdekk

Etter oppspiling kledde eg aktersalong med sandichplater. Desse platene var på førehand støypt på begge sider. Etter å ha hefta dei fast med skruer vart dei remsa fast med glassfiber. Deretter kunne spilene takast vekk og eg kunne remsa innvendig i aktersalongen. No er den sterk og isolert, klar for å bli kledd med kun mahogniplank.Oppspiling av jigg til akter salong

Her er begynnelsen som skal indikera midtdelen av salongen. Det såg veldig høgt ut i byrjinga, men etterkvart som eg fekk på fleire spiler såg det bedre og meir rett ut.torsdag 17. juni 2010

Lugar framme byrjar å ta form

Her er det kome toppplate på benkene som etterkvart skal bli til senger.
Her er skott mellom bad og lugar framme på plass.

Skutesida er kledd med faspanel som skal malast med skipolin etterkvart.Bad under oppbygging

Framme i baugen skal badet bli til. Fyrste steg var å bygge septiktank, den valde eg å plassere under sjølve toalettet. For at eg skulle få størst mogleg tank bygde eg den på plassen.
Neste bilde viser dørk og bunn inni skap på styrbord side, og bunn på det kommende dusjsetet på babordside.
Her er toppen på septiktanken komen på plass med gjennomføringar.

Bak toalettet har eg bygd opp skap pluss taukasse, som skal vera tilgjengelig frå dekk.
Fronten på skapet er komen på plass.


Dørken på badet er ferdig topcoatet.


Prøvemontering av toalettet


slik ser då badet ut så langt med veggplater, skapdør og toalett.
benker i forpigg

Her har eg trekt tilførsel til bautrøstar, varmt/kaldt vatn og varmluft. Veldig greit å få dette skjult i benkane. Varmluftslangen er isolert slik at den vil holde bedre på varmen fram til toalettet.
Her har eg laga bunn i benkene med klaring til skute bunn, for å få lufting .

fredag 12. februar 2010

bakende del IIEtter at lyddempar var støypt og akterspeilet hadde fått rette fasongen limte eg på mahogniplanker med epoxylim på akterspeilet. Dette krevde sinnsjukt med tvinger, men etter lang leiteaksjon etter nok utstyr, kunne eg slå fast at eg hadde faktisk nok tvinger. Mahognien blei deretter grovslipt. Finslipinga vil eg begynna med når resten av skutesida er ferdig kledd. Då skal heile båten slipes og beises for så å olje.

torsdag 4. februar 2010

Bygging av ny bakendeDet første eg tok fatt i var ny bakende, siden eg har forlenga ho 7fot. Den gamle bakenden og spantene var råtne, så det vart fjerna. Eg bygde ein ny bakende med lyddempar og framfor den ein dieseltank.

Mathilde får komma i hus!


Siden båten no stod klar på ei krybbe med hjul. Var det berre å dra båten inn i verkstaden til lys og varme. Ei lita utfordring var at verkstaden opprinnelig berre er 10m lang. Så der måtte snekkeren forlenge litt...


Ny snuoperasjon
No er tida komen til å endeleg få båten på rett kjøl att. Denne gongen gjorde me det nesten likt bortsett frå at me hadde taljer som me slakka på for at båten skulle snu seg. Dette gjekk heilt knirkefritt og det er ein fornøyelse å sjå båten på rett kjøl att.

mandag 1. februar 2010

sliping av undervasskrogNo er fyrste omgang med sliping i gang. Undervasskroget måtte slipast fri for maling og lakk for at glassfiberen skal henga. Etter slipinga plukka eg ut alle trepluggane og prima med eit strøk polyester tynna med polysolve. Så var det sparkling ialle sprekker og hol for så å plastre båten med to lag med 600 grams matte. Deretter bygde eg stiglister på skroget for å gje den betre løft og stabilitet. Kjølen vart forsterka med ein stålsko som eg bolta gjennom kjølen. Undervasskroget var forlenga frå 32' til 39'.

SnuoperasjonFor å snu båten på hovudet måtte den stivast kraftig av. Dette for å unngå at sidene klappa saman under snuoperasjonen. Ville ha båten oppned for å lettare kunna plastre båten under.